EVO i danas sa vama!

U današnjem „Evropskom VOdiču“ govorićemo o izgradnji fakulteta u Bujanovcu i projektu „Istraživanje, inovacija i transfer tehnologija“. U tom pravcu, napravićemo i sledeći korak, govoreći o pregovaračkom poglavlju 25 ...