Kako ostaviti duvan za mesec dana?

Svi koji žele da ostave cigarete, imaju mogućnost da dobiju besplatne lekarske savete, da izmere nivo ugljen - monoksida u izdahnutom vazduhu i da dobiju besplatan priručnik "Kako jednostavno ostaviti duvan" , a sve u ok...