EVO specijal!

Nakon uspešno realizovanih 9 premijernih emisija, a takođe i 9 repriza, u jubilarnu 10. smo posvetili nama – da još jednom slušaocima predstavimo koncept i viziju, a i retrospektivu onog što smo u prethodnom periodu urad...

EVO nas i danas!

„Možemo da budemo ponosni na ono što je Evropa postigla u poslednjih nekoliko godina. Rodna ravnopravnost nije samo san, već sve više postaje evropska stvarnost.” poručuju članovi Evropske komisije povodom Međunarodnog d...

EVO i danas sa vama!

U današnjem „Evropskom VOdiču“ govorićemo o izgradnji fakulteta u Bujanovcu i projektu „Istraživanje, inovacija i transfer tehnologija“. U tom pravcu, napravićemo i sledeći korak, govoreći o pregovaračkom poglavlju 25 ...

EVO za danas!

„Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da menjate svet“ citat je Nelsona Mandele koji nas stalno podseća, da ako želimo nešto da promenim moramo da imamo znanja o tome i da promene zasnivamo na znanju. ...