Saksijom u glavu!

Da se razumemo niti je neko nekog stvarno tresnuo sadnicom u glavu, niti je namera ovog teksta da ovaj vid agresije sa botaničkim prizvukom podstakne. Dakle, ništa od krvi ovog puta.