EKV na njihov način

Kako ne bismo izgubili status radija koji se „muva“ na svim festivalima i svirkama južno od Beograda, nekako smo smogli snage i ljudstva da se nađemo svuda u pravo vreme. Kako Niš avgusta postaje centar kulturnih dešavan...